Préstec interbibliotecari

Sa biblioteca també por fer préstec interbibliotecari. Això significa que sa biblioteca, per comanda d'un usuari, pot demanar un document a una altra biblioteca de dins sa xarxa.

Destinatari: Juvenils i adults

Utilitat: Llogar documents a altres biblioteques de sa Xarxa que no són a sa nostra biblioteca.

Normes: Retornar es documents dins es temps establert i en bon estat.