Can Verger
 
 

Ubicada a l'edifici de Can Verger, ocupa la primera planta i té un total de 113 m2 distribuïts en tres sales:          

* Sala de Recepció, Informació, Publicacions Periòdiques i Infantil            * Sala d'Adults                                                                                * Sala de Col·lecció Local 

Va ser la primera biblioteca del municipi i fou creada el 1982.

Adreça: C/ Major, 85 Horari hivern:
07184 Calvià Dimarts i dijous: de 14:30 a 20:30 h
Tel.:971 67 05 20 Dimecres i divendres: de 8:30 a 14:30 h
bibliotecacalvia@calvia.com Dissabtes: de 9:00 a 14:30 h
Margalida Marquès Ensenyat Horari d'estiu (juliol i agost)
                                


Dimarts, dimecres i divendres de 8:30 a 14:30 h

 
 
 

 

Informa't
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ecoestadistica.com