Formació d'usuaris
 

  

 

La formació d'usuaris és l'actitud de comunicació permanent que manté la Biblioteca amb l'usuari amb l'objectiu d'informar-lo i educar-lo en l'ús òptim dels recursos que ofereix per aconseguir, així, un major aprofitament dels seus serveis i uns usuaris més informats i crítics.

La formació d'usuaris és, per tant, una eina que s'utilitza des de la Biblioteca per ajudar els usuaris a construir coneixement.

   
Informa't
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ecoestadistica.com