Wi-fi
 

 

A més dels ordinadors de què disposen les biblioteques, la nostra Xarxa és territori Wi-Fi i us ofereix la possibilitat de connectar-vos a Internet amb el vostre propi ordinador.  

   

 

Informa't
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ecoestadistica.com