Préstec
 

  

   

De documents propis:

La major part dels llibres, revistes, CD i DVD de les nostres biblioteques estan destinats a ser prestats. Únicament queden excloses de préstec: les enciclopèdies i diccionaris, els números de revistes en curs i documents d'especial valor per a la biblioteca.

Per poder fer-ne ús heu de posseir el carnet de soci i us en podreu emportar: 

 

  Exemplars Durada Pròrroga
Llibres 3 15 dies Sí, 15 dies
CD i DVD 2  7 dies  No
Revistes 3 7 dies  No

 

De documents d'altres biblioteques mitjançant el Préstec Interbibliotecari i, 

Préstec d'e-Books a la biblioteca de Cas Català-Illetes-Bendinat

   

 

 

Informa't
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ecoestadistica.com