Informació general
 

  

L'Equip de Biblioteques
Coordinació
Isabel Goroskieta Azketa
Maria Bigas Ribas
Gabriel Monar Rosselló
Biblioteques
Margalida Marquès Ensenyat
Lourdes Forteza Pascual
Azucena Rodríguez Villar
Bàrbara Font Servera
Marina Ibáñez Pulgarín
Cristina López Moragues
Joan Venys Guillamet

 

    

Qui som?

Som una Xarxa de 7 biblioteques integrades a l'IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques) i un grup humà que té com a objectiu treballar per facilitar l'accés a la informació i al coneixement, el foment de la lectura i la difusió de la cultura tant escrita com audiovisual per  contribuir a la formació dels ciutadans.

També organitzam activitats adreçades a nins, joves i adults amb la finalitat de difondre la lectura i crear espais d'encontre i de discussió.

Per assolir aquests objectius les biblioteques conten amb una col·lecció de documents impresos i audiovisuals i amb una secció especialitzada sobre Calvià.      

   
 

 

Informa't
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ecoestadistica.com