Carnet préstec
 

 

   

Qué és el carnet de soci?

És el document que permet utilitzar el Servei de Préstec de documents impresos i audiovisuals de qualsevol de les nostres biblioteques i de les de la Xarxa del Consell Insular de Mallorca i és imprescindible per poder fer ús d'aquest servei.

Com sol·licitar-lo? 

A la mateixa biblioteca o, si ho desitjau, podeu descarregar l'imprès aquí (català/castellà) que haureu d'entregar emplenat al bibliotecari/ària. 

Si l'usuari és menor de 14 anys, la sol·licitud haurà d'estar signada pel pare/mare o tutor legal. En podeu descarregar l'autorització aquí (català/castellà). És requisit imprescindible presentar el DNI, passaport o document identificatiu. 

El carnet d'usuari no necessita fotografia i s'expedeix la setmana següent a la seva sol·licitud.

S'ha de comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili o la pèrdua del carnet.

El carnet és personal i intrasferible i té una validesa de 10 anys.

   

 

Informa't
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ecoestadistica.com